TiC staat in dit geval voor Technology en Inspiration in the Classroom. De TiC is een bijeenkomst vol inspiratie, verbazing, openbaringen en geruststelling.


Tijdens de TiC wisselt een tiental sprekers elkaar snel af en geeft de aanwezigen in een plenaire sessie inzicht in het gebruik van digitale middelen in de klas. Hoe maak je keuzes, wat zijn de mogelijkheden maar vooral ook: wat doen ‘de buren’?

Vaak hebben de sprekers ook direct een opdracht voor de aanwezigen. Een opdracht die bedoeld is om optimaal inzicht in de (gebruiks)mogelijkheden te geven. In de pauzes is er tijd om verder te kijken of zaken na te vragen. De TiC is daardoor een enerverende bijeenkomst.

Op detailniveau stemmen we het programma graag met u af. In hoofdlijnen gaat de TiC echter vooral over informatie delen met collega’s. Wat gebeurt er op collegascholen?  Organiseert u als schoolbestuur de TiC? Dan nodigen we van alle scholen onder uw betuur de (op ICT gebied) actieve en creatieve leerkrachten uit op het podium. Net als alle andere sprekers krijgen zij 10 minuten de tijd om de collega’s te laten zien en ervaren welk middel ze gebruiken en waarom. Desgewenst helpen we natuurlijk met de presentatie.

En na de TiC?

Vaste uitkomst van de TiC is een workshopladder. De workshops op deze ladder hebben allemaal betrekking op de onderwerpen van de  TiC. De sprekers van de TiC verzorgen de workshops. Dat betekent dat ook de betrokken leerkrachten de kans krijgen om aan alle geïnteresseerde collega’s hun ervaring(en) over te brengen.

Kosten

Tussen de grote lijnen van de TiC organisatie valt nog veel maatwerk in te passen. Wij doen alles in overleg met u. Afhankelijk van het maatwerk berekenen we de uiteindelijke kosten vanaf € 9.500,- Het basistarief is inclusief dagvoorzitter en de kern van de ’externe’ sprekers

,